U.S. Department of Health & Human Services

Social Media

Twitter

Sa panahon ng Buwan ng Pamana ng Pambansang Asyanong Amerikano / Taga Isla Pasipiko , ang, @minorityhealth at mga katuwang nito ay patuloy na tutulungan ang mga komunidad na matinding tinamaan ng #COVID19 na makakuha ng #VaccineReady at tugunan ang kasalukuyang pagtaas ng karahasan laban sa mga AAPI. #StopAAPIHate minorityhealth.hhs.gov/aapi

Bilang bahagi ng buwan ng pamana ng Asyanong Amerikano / Taga Isla Pasipiko ngayong Mayo, inaanyayahan ka ng @HHS at @MinorityHealth na makipagtulungan sa kanila sa #Stopthespread. Makiisa sa #COVID19 Community Corps at kumuha ng mga mapagkukunan upang makatulong na itaguyod ang kumpiyansa sa bakuna at tulungan ang iyong komunidad na makakuha ng #VaccineReady. minorityhealth.hhs.gov/aapi

Makiisa sa amin habang katuwang ang @MinorityHealth upang labanan ang rasismo, xenophobia, at hindi pagpaparaya laban sa mga Asyanong Amerikano at Taga Isla Pasipiko. Sama-sama nating magagawa ang #StopAAPIHate: minorityhealth.hhs.gov/aapi

Ang Mayo ay buwan ng pamana ng Asyanong Amerikano / Taga Isla Pasipiko. Ipinagmamalaki namin ang pakiisa sa @minorityhealth sa pagkondena sa poot, rasismo at hindi pagpaparaya laban sa #AAPIs. Makiisa sa laban upang #StopAAPIHate: minorityhealth.hhs.gov/aapi

 
 

Instagram

Sa panahon ng Buwan ng Pamana ng Pambansang Asyanong Amerikano / Taga Isla Pasipiko, ang @Minorityhealth at mga katuwang nito ay patuloy sa kanilang gawain sa pagsuporta sa mga komunidad na labis na naapektuhan ng pandemyang COVID-19, itaguyod ang kumpiyansa sa bakuna, at tugunan ang kasalukuyang pagtaas ng rasismo, hindi pagpaparaya, at karahasan laban sa mga Asyanong Amerikano at Taga Isla Pasipiko. Matuto nang higit pa: minorityhealth.hhs.gov/aapi #VaccineReady #StopAAPIHate

Bilang bahagi ng buwan ng pamana ng Asyanong Amerikano / Taga Isla Pasipiko ngayong Mayo, inaanyayahan ka ng @HHS at @MinorityHealth na makipagtulungan sa kanila sa #Stopthespread of #COVID19. Makiisa sa COVID-19 Community Corps at kumuha ng mga mapagkukunan upang makatulong na itaguyod ang kumpiyansa sa bakuna at matulungan ang iyong komunidad na maging #VaccineReady: minorityhealth.hhs.gov/aapi

Ngayong Mayo, makiisa sa amin habang katuwang ang @MinorityHealth upang labanan ang rasismo, xenophobia, at hindi pagpaparaya laban sa mga Asyanong Amerikano at Taga Isla Pasipiko. Sama-sama nating magagawa ang #StopAAPIHate. Matuto nang higit pa sa minorityhealth.hhs.gov/aapi

Ang Mayo ay buwan ng pamana ng Asyanong Amerikano / Taga Isla Pasipiko. Ipinagmamalaki naming makiisa sa @minorityhealth sa pagkondena sa poot, rasismo, at hindi pagpaparaya laban sa #AAPIs. Makiisa sa laban upang #StopAAPIHate: minorityhealth.hhs.gov/aapi

 
 

Facebook

Sa panahon ng Buwan ng Pamana ng Pambansang Asyanong Amerikano/ Taga Isla Pasipiko, ang @Minorityhealth at mga katuwang nito ay patuloy sa kanilang gawain sa pagsuporta sa mga komunidad na labis na naapektuhan ng pandemyang COVID-19, itaguyod ang kumpiyansa sa bakuna, at tugunan ang kasalukuyang pagtaas ng rasismo, hindi pagtanggap, at karahasan laban sa mga Asyanong Amerikano at Taga Isla Pasipiko. Matuto nang higit pa: minorityhealth.hhs.gov/aapi #VaccineReady #StopAAPIHate

Ang Mayo ay buwan ng pamana ng Asyanong Amerikano / Taga Isla Pasipiko at inaanyayahan ka ng @HHS at @MinorityHealth na makipagtulungan sa kanila sa #Stopthespread of #COVID19. Makiisa sa #COVID19 Community Corps at kumuha ng mga mapagkukunan upang makatulong na itaguyod ang kumpiyansa sa bakuna at matulungan ang iyong komunidad na maging #VaccineReady: minorityhealth.hhs.gov/aapi

Ngayong Mayo, makiisa sa amin habang katuwang ang @MinorityHealth upang labanan ang rasismo, xenophobia, at hindi pantaypantay na pagtanggap laban sa mga Asyanong Amerikano at Taga Isla Pasipiko. Sama-sama, magagawa natin ang #StopAAPIHate. Matuto nang higit pa minorityhealth.hhs.gov/aapi

Ang Mayo ay buwan ng pamana ng Asyanong Amerikano / Taga Isla Pasipiko. Ipinagmamalaki naming makiisa sa @minorityhealth sa pagkondena sa poot, rasismo, at hindi pagpaparaya laban sa #AAPIs. Makiisa sa laban upang #StopAAPIHate: minorityhealth.hhs.gov/aapi